Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Lầm tham gia huấn luyện lực lượng Dân quân năm 2023, Cụm phường Hà Lầm, phường Cao Thắng, phường Hà Trung thành phố Hạ Long

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TM, ngày 10/02/2023 của Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Hạ Long về huấn luyện quân sự, giáo dục, chính trị - pháp luật cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2023. Ban chỉ huy quân sự phường phường Hà Lầm, Cao Thắng và phường Hà Trung tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân, Cụm trưởng năm nay do phường Hà Lầm làm Cụm trưởng. Với mục tiêu huấn luyện cho lực lượng Dân quân trong đơn vị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân, để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị khi có tình huống. Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” vận dụng sáng tạo sát với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

 

Ảnh: Hội trường khai mạc huấn luyện lực lượng Dân quân năm 2023.

Trong đợt huấn luyện này, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Lầm đã huấn luyện cho 30 đồng chí chiến sỹ lực lượng Dân quân cơ động, trong thời gian 12 ngày, từ ngày 09/6 đến 21/6/2023 và 26 đồng chí chiến sỹ Dân quân tại chỗ, thời gian 07 ngày, từ ngày 09/6 đến ngày 16/6/2023, địa điểm tại thao trường phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Qua huấn luyện, các chiến sỹ Dân quân phường Hà Lầm được nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng và kỹ chiến thuật trong chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Dân quân đã chấp hành nghiêm các kỷ luật thao trường, hăng hái luyện tập, đảm bảo lễ tiết, tác phong, quân số tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường và Luật an toàn giao thông trong quá trình huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Một số hình ảnh của các chiến sỹ Dân quân tại thao trường của phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long.

Sau chương trình huấn luyện kết thúc, Ban chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long đã kiểm tra đánh giá kết quả đạt 32,5% loại giỏi, 57,75 loại khá, 10% đạt yêu cầu. Qua đợt huấn luyện đã trang bị cho cán bộ chiến sỹ Dân quân nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, áp dụng kỹ chiến thuật trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời rèn luyện các kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phụ vụ cho nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự của địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3047