Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

11 tháng của năm 2022, TP Hạ Long đã giải quyết việc làm cho 6.664/6.500 lao động đạt 102,52% chỉ tiêu, KH năm 2022.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢM NGHÈO NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

UBND PHƯỜNG HÀ LẦM RÀ SOÁT CÁC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3048