Cải cách hành chính

Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên...

Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành...

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 20 – 25/5, UBND thành phố Hạ Long phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN đã tổ chức khoá đào...

Sáu tháng đầu năm 2024, UBND phường Hà Lầm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng hóa với mục đích đảm bảo kịp thời có...

Thực hiện kế hoạch số 138/KH- LĐTBXH ngày 18/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long, ngày 05/04/2024 UBND phường Hà Lầm đã ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND...

Thực hiện công văn số 1872/UBND- CA ngày 15/3/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc yêu cầu thực hiện chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử theo đúng...

Tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 09 luật và 10 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Có 01...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3044