Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Hà Hồng Sơn
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1966
- Điện thoại: 0904.204.568
- Email: hahongsonbc@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Đình Nam
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại: 0936.429.905
- Email:Nguyennambd@gmail.com
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Tuyết Nhung
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1975
- Điện thoại:0915.121.860
- Email: tuyetnhunghdnd@gmail.com
 
- Đồng chí: Vũ Huyền My
- Chức vụ: PCT. HĐND – Phó MTTQ phường
- Năm sinh: 1988
- Điện thoại: 079.6388886
- Email:huyenmyvu88@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thu Thủy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh: 1984
- Điện thoại: 0983.186.922
- Email:nguyenthuthuyctđ@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Tân
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh: 1975
- Điện thoại: 0912.380.800
- Email:Nguyenhuytan75@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3046