Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Hà Hồng Sơn
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1966
- Điện thoại: 0904.204.568
- Email: hahongsonbc@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Đình Nam
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại: 0936.429.905
- Email:Nguyennambd@gmail.com
 
- Đồng chí: Hoàng Thị Tuyết Nhung
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 1975
- Điện thoại:0915.121.860
- Email: tuyetnhunghdnd@gmail.com
 
- Đồng chí: Vũ Huyền My
- Chức vụ: PCT. HĐND – Phó MTTQ phường
- Năm sinh: 1988
- Điện thoại: 079.6388886
- Email:huyenmyvu88@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thu Thủy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh: 1984
- Điện thoại: 0983.186.922
- Email:nguyenthuthuyctđ@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Huy Tân
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh: 1975
- Điện thoại: 0912.380.800
- Email:Nguyenhuytan75@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18 Tổng lượt truy cập 60312

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn