CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ PHƯỜNG HÀ LẦM

Vừa qua, Đảng ủy phường Hà Lầm tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự phường trực thuộc Đảng bộ phường nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp uỷ Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp uỷ, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

Quang cảnh Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường

Chi bộ quân sự phường Hà Lầm được thành lập gồm 5 Đảng viên. Đồng chí Hà Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường được chỉ định làm Bí thư chi bộ.

    Chi bộ Quân sự phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thành phố và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Lầm; có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên. 

    Việc thành lập chi bộ quân sự phường có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên trong tình hình mới.  

    Chi bộ quân sự là chi bộ thứ 12 của Đảng bộ phường Hà Lầm. Sau khi thành lập, chi bộ quân sự phường sẽ góp phần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa hương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường Hà Lầm ngày càng vững mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5182