Cụm huấn luyện số 8 gồm các phường Hà Trung, Hà Lầm, Cao Thắng tổ chức khai mạc huấn luyện Quân sự, Giáo dục chính trị năm 2024

Sáng 22/5/2024, Cụm huấn luyện số 8 gồm các phường Hà Trung, Hà Lầm, Cao Thắng tổ chức khai mạc huấn luyện Quân sự, Giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2024.

Tham gia huấn luyện, trên 100 chiến sỹ dân quân được trang bị kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự. Đồng thời được hướng dẫn sử dụng thành thạo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật…, có đánh giá xếp loại sau khi kết thúc huấn luyện.

Quang cảnh chương trình Khai mạc Huấn luyện

Chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2024 nhằm xây dựng đội ngũ dân quân có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nắm vững nguyên tắc chiến thuật dân quân tự vệ gắn với địa bàn hoạt động, từ đó vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3048