ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÀ LẦM TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2024

Ngày 25/3/2024, Đảng ủy phường Hà Lầm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024. Dự hội nghị có đồng chí Hà Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Thị Tuyết Nhung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Đình Nam - Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường cùng các Đ.c trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố và cán bộ, công chức phường.

Phường Hà Lầm bước vào triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung tăng tốc để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tiếp nối thành quả giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời năm 2024 phường tiếp tục đối diện với những khó khăn, đó là: Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của Tỉnh, thành phố, các công trình theo Nghị quyết 21, công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... Song với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh và thành phố; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, toàn diện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; Ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể và nhân dân nên trong quý I/2024 cơ bản đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Quý I/2024, Ban chấp hành, Ban thường vụ bám sát Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2024 của Tỉnh, thành phố “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” quyết tâm xây dựng phường Hà Lầm trở thành "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình". (Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ  Nghị quyế số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của BCH Đảng bộ thành phố). Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đảm bảo thống nhất, đồng bộ quyết liệt triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, thành uỷ, cụ chể hóa thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức 03 Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để cho ý kiến vào các nội dung, trong đó đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề; 05 chương trình;19 kế hoạch và các văn bản khác để để tập trung chỉ đạo chi bộ, các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết số 57-NQ/ĐU, ngày 25/12/2023 vể phương hướng nhiệu vụ năm 2024. Trong đó tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đ.c Hoàng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư TT Đảng ủy báo cáo công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024

1. Chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ buổi làm việc giữa thường trực thành uỷ với Đảng uỷ 3 phường (Hà Phong, Hà Trung, Hà Lầm) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trọng tâm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/20223 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 08/12/2023 của BTV Tỉnh ủy; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 13/12/2023 của BTV Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố liên quan đến việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết 77-NQ/TU, ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2024 là:“Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”gắn với tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024: Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”; Triển khai Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 133-KH/ĐU, ngày 22/01/2024 của Đảng uỷ về phát triển đảng viên năm 2024. Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2024; về công tác Dân tộc, Tôn giáo trong tình hình mới; về công tác thông tin đối ngoại.

Đ.c Hà Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại Hội nghị

3. Chỉ đạo tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm 2023; các nội dung theo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát thanh tra, kiểm toán thuộc thẩm quyền của Thành phố (theo Công văn số 889-CV/UBKTTU ngày 27/2/2024). Xây dựng và thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát Quý I/2024.

4. Chỉ đạo cấp phát quà, chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, người hưởng bảo trợ xã hội và gia đình khó khăn trên địa bàn trong dịp tết nguyên Đán và các hoạt động nhân dịp mừng Đảng- mừng Xuân Quý Mão năm 2024, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, Hội LHTN phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024- 2029; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức kỷ niệm ngày thành lập (27/2; 08/3; 26/3...)

Các Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

6. Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 cho 10 đồng chí Đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng đến 65 năm tuổi Đảng đảm bảo chu đáo.

7. Chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể, công an phường, tăng cường quản lý tốt các hoạt động tại Đền, Miếu và các cơ sở thờ tự; không để các hoạt động có biểu hiện mê tín dị đoan, các hoạt động về tôn giáo trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.  

8. Tập trung huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024, đảm bảo 100% chỉ tiêu Thành phố giao (14/14 thanh niên).

9. Chỉ đạo UBND phường tập trung tăng cường ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị theo Chỉ theo thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban thường vụ thành uỷ, công tác Giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trên địa bàn”; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban thường vụ Thường vụ Thành ủy; Điều hành công tác thu chi ngân sách đầu năm 2024.

Quý I/2024, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã bám sát Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tình hình thực tiễn phường cụ thể hoá Nghị quyết số 57-NQ/ĐU, ngày 25/12/202 của Đảng ủy gắn với chủ đề công tác năm 2024 "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Tập trung triển khai hiệu quả công tác đảm bảo trật tự độ thị, vệ sinh môi trường ", kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đoàn kết, giữ vững sự ổn định thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường: (1) Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung rà soát công tác quy hoạch chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2025 -2030. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung tăng cường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả (2) Hoạt động điều hành của chính quyền có nhiều cố gắng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố trong từng nội dung thực hiện nhiệm vụ của địa phương. (3) Tập trung lĩnh thu ngân sách. Kết quả đạt 3.495.857.779đồng/ 11.663.000.000 đồng đạt 30% KH thành phố giao. Các khoản phường thu đạt 23,9% KH thành phố giao. (4) Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đẩy nhanh để hoàn thành theo tiến độ thành phố; tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Thành ủy, xác định công tác trật tự đô thi,vệ sinh môi trường là nhiệm vụ thường xuyên. (5) An sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, không để ai bị bỏ lại phía sau. (6) Quốc phòng, an ninh được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, tạo điều kiện tối đa cho kinh tế - xã hội phát triển, quyết tâm giữ vững địa bàn..

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3043