HĐND phường Hà Lầm tổ chức kỳ họp thứ tư khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/7, HĐND phường Hà Lầm tổ chức kỳ họp thứ tư khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND phường theo trình tự quy định . Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ đại biểu HĐND Thành phố; đồng chí Vũ Văn tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước Sạch Quảng Ninh, đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại phường Hà Lầm.

Đồng chí Trần Văn Cương - Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Thường trực UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các quỹ xã hội 6 tháng đầu năm 2022, tờ trình điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2022; tờ trình phê chuẩn quyết toán năm 2021. Nghe lãnh đạo UB.MTTQ phường báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; về những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND và UBND phường. UBND phường báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh các đại biểu tham dự kỳ họp  

Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND; tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội do HĐND quyết định. Thường trực, các ban đại biểu HĐND có kế hoạch, thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với cử tri hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng...để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tạo sự đồng thuận từ cử tri trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của phường

Phát biểu chỉ đạo và tiếp nhận ý kiến tại kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa X, Nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Hà Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh và làm rõ những vấn đề về kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác giải quyết việc làm, thực hiện Nghị quyết 21 của Thành uỷ Hạ Long,… Đồng chí cũng khẳng định, những nghị quyết HĐND phường thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hà Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và UBND phường Hà Lầm

Tại hội nghị HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với đồng chí Trần Văn Cương,  kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND đối với đồng chí Hà Hồng Sơn và chức danh Chủ tịch UBND phường đối với đồng chí Nguyễn Đình Nam với số phiếu tín nhiệm 21/21 phiếu, đạt 100%.

Đ/c  Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ  đại biểu HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng và đồng chí Vũ Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Phường tặng hoa chúc mừng

Các đại biểu HĐND phường đã quyết nghị thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều Nghị quyết có ý nghĩa đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của phường thời gian tới.

                                                                                                                            Hoàng Phượng

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 814