CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÀ LẦM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện kế hoạch số 267-KH/TU ngày 25/9/2023 của Thành ủy Hạ Long về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Vừa qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Hà Lầm đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh với chủ đề: "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại" nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo không khí toàn dân hướng về cội nguồn, sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân gắn với các phong trào thi đua, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và phường Hà Lầm.

Đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó củng cố niềm tin chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh , hạnh phúc, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng bộ phường Hà Lầm hiện có 11 chi bộ với tổng số 477 đảng viên. Đợt sinh hoạt chuyên đề vừa qua, các chi bộ đã thảo luận, làm rõ về truyền thống hào hùng, các mốc son lịch sử quan trọng của Đảng bộ tỉnh, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; đánh giá kỹ lưỡng về những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm của tỉnh trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Các chi bộ cũng thảo luận về những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Quảng Ninh, trao đổi để làm rõ nhận thức, sự hiểu biết về dấu ấn hình ảnh của một Quảng Ninh trong ngày hôm nay " vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc" như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 06/4/2022.

 

 

Bên cạnh đó, các chi bộ còn thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thời cơ, thuận lợi, nhận diện những khó khăn, thách thức trong thời gian tới; từ đó đề xuất các giải pháp của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6361