Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn phường Hà Lầm

Căn cứ công văn số 5337/UBND-YT ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long v/v tiêm phòng Covid-19 cho trẻ tử 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố tháng 7 năm 2022.

Chiều ngày 19/7/2022 tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 phường Hà Lầm đã triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi  đã tiêm đủ liều cơ bản (mũi 1, mũi 2) đủ thời gian tiêm mũi 3 khoảng cách ít nhất 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2)

Người đã mắc covid-19 tiêm sau khi mắc Covid-19 03 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 05 tháng và mũi 4 cho toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.

BCĐ tiêm chủng Phường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực hỗ trợ, cơ sở vật chất, tuyên truyền cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19. Tại điểm tiêm trường Nguyễn Văn Thuộc bố trí đầy đủ, khoa học khu vực chờ tiêm, khu vực đón tiếp, phòng khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm.

 

                                                          Hội LHPN phường Hỗ trợ người dân viết phiếu tiêm

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20 Tổng lượt truy cập 86527