Tuyên truyền về Nghị Quyết số 20/2023/NĐ-HĐND về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bắt đầu từ ngày 10/11/2023, một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được giảm.
👉 Ngày 31 tháng 10 năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị Quyết số 20/2023/NĐ-HĐND về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
✅ Nghị quyết này quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với một số khoản phí và lệ phí:
*) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng;
*) Lệ phí cấp giấy phép xây dụng;
*) Lệ phí đăng ký kinh doanh;
*) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
*) Phí đăng ký giao dịch đảm bảo;
*) Lệ phí hộ tịch;
*) Lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
✅ Thời gian Nghị quyết có hiệu lực: Từ ngày 10/11/2023 đến hết năm 2025.
Tất cả cảm xúc:
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3045