Báo cáo Kinh tế xã hội

Báo cáo Nhiệm vụ công tác tháng 7 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.2023

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ LẦM BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN QUÝ IV NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2022

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

UBND phường Hà Lầm Báo cáo Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 64